Obecné informace

Pokud potřebujete konzultace či jinou pomoc při sepisování grantové žádosti, neváhejte se obrátit na registrované organizace, které tuto pomoc nabízejí. Naleznete je v sekci "Databáze kontaktů" - typ služeb “Metodická a konzultační pomoc pro organizace".

Nadace Karla Janečka

Termín vyhlašovatele - poznámka: 
průběžný
Výše částky: 
max 248.832 Kč
Charakteristika: 

Přijímané žádosti
1) v oblasti výchovy a vzdělávání pouze na projekty s velkým dopadem zaměřené na rozvoj soft-skills dětí ve věku 10-14 let a na projekty zapojování dětí v této věkové skupinědo rozhodování.
2) v oblasti aktivní občanské společnosti pouze na projekty s velkým dopadem aktivizující občany

Preferujeme koncepční projekty spouštějící řetězce návazných aktivit, projekty s celorepublikovým dopadem nebo regionální pozitivní příklady, které lze šířit jako příklady dobré praxe. Dále projekty, které jsou inovativní a svou povahou unikátní, s udržitelností projektu po skončení daru, projekty propojené s jinými projekty a organizacemi.

Důležité podmínky a omezení: 

Preferujeme projekty, které mají širší společenský dopad, jsou inovativní, inspirují, rozvíjejí spolupráci a směřují k vytvoření sebevědomé a odpovědné společnosti. O podporu lze žádat pouze u projektů s působností na území České republiky.

O podporu lze žádat elektronicky, a to vyplněním žádosti o formulář.

Podpora nadace bývá zpravidla jednorázová, podává se jeden projekt. Na tentýž projekt či tutéž věc nelze žádat opakovaně

Limit podpory stanovený není. Zpravidla však podpora nepřesahuje částku 248.832 Kč.