Obecné informace

Pokud potřebujete konzultace či jinou pomoc při sepisování grantové žádosti, neváhejte se obrátit na registrované organizace, které tuto pomoc nabízejí. Naleznete je v sekci "Databáze kontaktů" - typ služeb “Metodická a konzultační pomoc pro organizace".

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor

Termín vyhlašovatele - poznámka: 
průběžně celý rok
Výše částky: 
neuvedeno
Charakteristika: 

Co má za cíl: podpořit projekty vztahující se k Jizerským horám, zejména v  těchto oblastech: záchrana a obnova lesních ekosystému Jizerských hor, publikace zaměřené na Jizerské hory, ekologická vychova a osvěta, výzkumné projekty , ochrana přírody

Důležité podmínky a omezení: 

Žádost se předkládá průběžně a schvaluje se na zasedání správní rady.
V roce 2014 podpořeno 14 žádostí od 5 do 150 tis Kč v celkévé částce 445 tis Kč.