Obecné informace

Pokud potřebujete konzultace či jinou pomoc při sepisování grantové žádosti, neváhejte se obrátit na registrované organizace, které tuto pomoc nabízejí. Naleznete je v sekci "Databáze kontaktů" - typ služeb “Metodická a konzultační pomoc pro organizace".

International Visegrad Fund-malé granty

Termín vyhlašovatele - poznámka: 
1. března, 1. června, 1. září a 1. prosince
Výše částky: 
od 5.000 €
Charakteristika: 
Při financování projektů Fond upřednostňuje takové, kterých se účastní subjekty ze všech zemí V4. Fond může rovněž financovat projekty zahrnujících spolupráci s dodatečnými subjekty mimo země V4 pod podmínkou, že takové projekty jsou v souladu s cíli Fondu. Uchazeči ze zemí mimo V4 mohou žádat o grant za stejných podmínek, pokud se projekt tématicky týká visegrádské spolupráce. *Co podporuje * 1. kulturní spolupráce (např. festivaly) 2. vědecká výměna a výzkum (např. konference, výzkum, publikace) 3. školství (např. semináře, letní školy) 4. výměny mladých (např. sport, výchovné aktivity pro děti a mládež) 5. přeshraniční spolupráce (projekty na hranici dvou států V4, max. 50km od hranic) 6. podpora turismu (např. průvodci, prezentace, veletrhy)
Důležité podmínky a omezení: 
*Fond poskytuje finanční zdroje pouze na pokrytí následujících nákladů:* 1. tisk, vydávání publikací a jejich distribuce 2. pronájem prostor a s tím spojené technické náklady 3. honoráře pro umělce 4. ubytování a strava 5. cestovní náklady 6. honoráře pro experty 7. překlady a tlumočení 8. ceny a odměny 9. kancelářské potřeby a propagační materiály 10. public relations a reklama 11. tvorba a aktualizace internetových stránek *Co nepodporuje * Fond nepodpoří projekty, kterých se účastní méně než tři země V4, s výjimkou projektů v oblasti přeshraniční spolupráce (v přeshraničných projektech postačuje účast dvou zemí V4). *Cílové skupiny programu * děti, mládež, dobrovolníci, sportovci, studenti, učitelé, umělci, vědci, veřejnost