Obecné informace

Pokud potřebujete konzultace či jinou pomoc při sepisování grantové žádosti, neváhejte se obrátit na registrované organizace, které tuto pomoc nabízejí. Naleznete je v sekci "Databáze kontaktů" - typ služeb “Metodická a konzultační pomoc pro organizace".

Euroregion Labe-Fond malých projektů

Termín vyhlašovatele - poznámka: 
průběžná uzávěrka
Výše částky: 
max.40.000 Euro
Charakteristika: 

Dotace Společného fondu malých projektů (SFMP) mají za cíl vytvoření společného komunikačního a kooperačního prostoru, ve kterém se budou rozvíjet a prohloubovat především osobní kontakty ve všech oblastech veřejného života. Snahou je silnější identifikace obyvatelstva v jeho životním prostředí. V této souvislosti je přeshraniční práce s veřejností obzvlášť zajímavá pro zajištění kvalitnější výměny informací.Dotace Společného fondu malých projektů (SFMP) mají za cíl vytvoření společného komunikačního a kooperačního prostoru, ve kterém se budou rozvíjet a prohloubovat především osobní kontakty ve všech oblastech veřejného života. Snahou je silnější identifikace obyvatelstva v jeho životním prostředí. V této souvislosti je přeshraniční práce s veřejností obzvlášť zajímavá pro zajištění kvalitnější výměny informací.

Podporovaná opatření jsou především:
organizování a realizace seminářů, konferencí, setkání, prezentací a soutěží
vypracování a/nebo prohloubení průzkumů resp. společných konceptů
soustřeďování informačního materiálu a zřizování informačních systémů pro společný příhraniční prostor
vzdělávací opatření, praxe, výměnné projekty
záměry práce s veřejností.

Důležité podmínky a omezení: 

Celkové náklady malého projektu nemohou překročit 40.000 Euro. Malé projekty, jejichž celkové způsobilé výdaje jsou nižší než 1.500 Euro, nebudou zohledňovány. Dotační sazba činní 85% způsobilých celkových výdajů. Nejvyšší hranice pro dotaci činí 22.500 Euro v případě společného financování projektu. V případě malých projektů, které nejsou financovány společně s partnerem z dané sousední země, činí maximální hranice dotace 15.000 Euro. Společné financování znamená finanční podíl partnerů z obou stran hranice v poměru minimálně 70:30 způsobilých celkových výdajů.

V porovnání s dosavadním programem Interreg III A 2000 - 2006 se nyní kladou vyšší nároky na spolupráci projektových partnerů: do budoucna získají dotaci pouze projekty, na kterých se aktivně podílejí partneři z obou stran hranice, jako např.

· společná příprava, resp. plánování projektu
· společná realizace projektu
· společný personál projektu
· společné financování projektu.

Projekt musí splnit minimálně dvě z těchto čtyř kritérií, aby mohl být podpořen. Jeden z kooperačních partnerů, tzv. lead partner, navíc převezme odpovědnost za realizaci společného projektu, pokud je projekt společně financován.