Workshop k místně zakotvenému učení s Paulem Bockem (USA)

SEVER
Pá, 18/03/2022 - 14:00 - 18:00

Zveme Vás na workshop místně zakotveného učení (MZU), který vede expert z pracoviště Antioch University New England, kde vznikly a rozvíjejí se metodiky, doporučení a principy místně zakotveného učení, kterými se inspirujeme i my v ČR. Využijte jedinečnou příležitost slyšet i vidět tohoto lektora, který je díky World Environmental Education Congress v ČR!

Zaměření workshopu:

- Představení filozofie a hlavních myšlenek MZU, jeho kořenů, proč a jak vzniklo a jaké jsou přínosy pro různé cílové skupiny (žáky, učitele, školy, komunity a další)

- Příklady konkrétních programů škol, kde se MZU stalo běžnou součástí výuky a pomáhá učitelům dosahovat vzdělávacích výsledků

- Shrnutí výsledků výzkumů a evaluací, které ukazují, že MZU pomáhá zlepšovat výsledky žáků  a jejich vztah k místu

Workshop je určen učitelům a dalším vzdělavatelům, kteří se již s MZU setkali, zkoušejí je uplatňovat ve své praxi a mají zájem se dozvědět více o tom, jak funguje v místech, kde se tento přístup zrodil.

Workshop bude veden v angličtině, snažíme se zajistit jednoduché tlumočení.

O lektorovi: 

Paul Bocko, M.Ed., M.S. je ředitelem pro místně zakotvení učení a vzdělávání pro udržitelnost a Centra pro obnovu škol na na katedře vzdělávání  Antioch University New England. Vyučuje např. kurzy „Place-based Teaching & Learning“, „Real World Sustainability“, „Learning-Centered School“ a „Ecology of Imagination“. Je kolegou Davida Sobela, autora knihy „Místně zakotvené učení – spojení třídy a obce“ a řady dalších mezinárodně známých publikací o místně zakotveném učení. Jeho výzkum se zaměřuje na to, jak učitelé podporují žáky při navrhování řešení problémů reálného světa prostřednictvím občanského zapojení a pomáhají jim, aby vedli smysluplný život a podporovali rasovou sociální, ekonomickou a environmentální spravedlnost.

Organizační informace:

Místo konání: Dům obnovy tradic, ekologie a kultury DOTEK, Horská 175, Horní Maršov (Krkonoše)

Kapacity jsou omezené, přednost bude dána dříve přihlášeným.

Workshop je zdarma. Pokud máte zájem, můžeme vám zajistit ubytování, páteční oběd i večeři a sobotní snídani.

Workshop probíhá v rámci World Environmental Education Congress (WEEC)

Cílová skupina: 
Pedagogičtí pracovníci
Ostatní profesní a zájmové skupiny
Cena: 0 Kč
Kontakt:
Jáchym Škoda, jachym [dot] skodaatekologickavychova [dot] cz
Tel.: +420 739 454 756