Světový den výživy

16. říjen

Světový den výživy se slaví od roku 1981 na základě rozhodnutí konference OSN pro výživu a zemědělství z roku 1979. Tento den je tak vnímán proto, že naše civilizace je založena na zemědělství. In the midst of World War II - in 1943 when the situation looked very grave - President Franklin D. Roosevelt invited representatives of the allies nations to a conference in Hot Springs, Virginia to consider the establishment of an international organization to deal with food and agriculture issues when the war ended. The conferees spent three weeks developing a proposal for the Food and Agriculture Organization. The draft was approved unanimously and the first home of the FAO was in Washington, DC.Uprostřed druhé světové války, v roce 1943, kdy situace vypadala velmi vážně, prezident Franklin D. Roosevelt pozval zástupce spojených národů na konferenci v Hot Springs, Virginia, aby zvážil zřízení mezinárodní organizace pro řešení pro výživu a zemědělské problémy. Světový den výživy si klade za cíl zvýšit povědomí veřejnosti o situaci ve světě, povzbudit hladovějící lidi na celém světě, a apelovat na společnost aby přijala opatření proti hladu.