Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy

16. září

1987 - Vstoupil v platnost Montrealský protokol, který zavazuje státy regulovat spotřebu látek poškozující ozónovou vrstvu.