Světový den mokřadů

2. únor

 Rozhodnutím sekretariátu Ramsarské úmluvy byl prohlášen 2. únor světovýnm dnem mokřadů (World Wetlands Day). To proto, že 2. 2. 1971, v den výročí podpisu "Úmluvy o mokřadech, majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva", se v iránském městě Ramsar státy světa dohodly o nezbytnosti ochrany a moudrého využívání mokřadů. Úmluva z Ramsaru, předložená k podpisu organizací UNESCO je dnes známá po celém světě pod zkráceným názvem "Ramsarská úmluva". V tento den probíhají na řadě míst na celém světě akce, upozorňující na význam mokřadů z hlediska ochrany přírody i na význam mokřadů pro člověka. Minimálně 1/3 lidstva je přímo závislá na produkci potravin z mokřadů (rybolov, pěstování rýže), a mokřady rovněž ovlilvňují počasí celé naší planety.