logo
logo
logo

Škola pro udržitelný život - Ústecko

SEVER LTM

Do programu se mohou přihlásit školy, které chtějí spolupracovat s obcí, aktivními občany, místními iniciativami a dalšími partnery na realizaci společných projektů, které přispějí ke zlepšení stavu životního prostředí, zlepšení vztahu učitelů a žáků, vztahů obce, školy a veřejnosti.

Nabízíme:
1.) Akreditovaný kurz dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
2.) Metodiku a pracovní listy k tématům trvale udržitelného rozvoje
3.) Asistenci školám v místě plánované realizace
4.) Finanční podporu vybraných škol a jejich projektů
5.) Publikace (nejen) pro učitele
6.) Výměnu zkušeností prostřednictvím webových stránek a exkurzí
7.) Zapojení do mezinárodního programu a přeshraniční spolupráci škol

Pro všechny, kdo hledají inspiraci pro své školní projekty, jsme vytvořili interaktivní databázi s příklady povedených projektů, v nichž žáci spolupracovali s místní komunitou na společném díle. Těšíme se i na vaše příspěvky."

Kontakt:
SEVER Litoměřice, Martin Vlček, martin [dot] vlcekatekologickavychova [dot] cz
Tel.: +420 734 310 961
Masarykova 35, 412 01 Litoměřice