logo
logo

Projekt je financován z prostředků Evropské unie v rámci programu Ziel 3 / Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013.

Řeka Labe - naše společné dědictví

SEVER LTM

Projekt je financován z programu Ziel 3 / Cíl 3 na podporu příhraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013.

Dne 6. 12. 2013 proběhla v prostorách Střediska ekologické výchovy SEVER v Litoměřicích závěrečná konference k projektu Řeka Labe - naše společné dědictví.

Konference se zúčastnili pedagogové z českých partnerských škol projektu, pedagogové z partnerských škol ze Svobodného státu Saska, zástupci Saské zemské nadace na ochranu přírody a životního prostředí LaNU, Landschafr Zukunft a zástupci Střediska ekologické výchovy SEVER a Města Litoměřice.

Celkově konferenci navštívilo přes 30 účastníků.

Konferenci zahájil Ing. Martin Vlček s příspěvkem o celkovém průběhu projektu. V rámci příspěvku byly vyhodnoceny jednotlivé fáze projektu, dosažené kvantitativní i kvalitativní výstupy a možnosti další spolupráce zapojených škol i partnerských organizací.

V další části programu konference vystoupila Ellen Giesman s příspěvkem zaměřeným na možnosti budoucí realizace a financování partnerských projektů mezi školami v České republice a Spolkové republice Německo.

V odpoledních hodinách, po obědě a polední pauze na kávu, program pokračoval praktickou dílnou lektorky Mgr. Terezy Hejtmánkové, na téma „Využívání badatelských postupů ve školní výuce“.

V závěru konference se s účastníky rozloučila vedoucí Střediska ekologické výchovy SEVER v Litoměřicích Ing. Ivana Poláčková a předala zástupcům partnerských škol tematická trička s logy projetu pro jejich studenty.

Kontakt:
SEVER LTM, Petr Panaš, petr [dot] panasatekologickavychova [dot] cz
Tel.: +420 416 734 838, +420 776 022 050
Masarykova 35, 412 01 Litoměřice