Výukové programy Ústecký kraj

SEVER LTM
Sám se svým stromem, vůňový koktejl, land art, paletky barev.
SEVER LTM
Tvář kůry, rodný list stromu, sám se svým stromem, stromy pamětníci.
SEVER LTM
Řízená diskuse, simulační hry, linky budoucnosti, globingo.
SEVER LTM
Aktivity rozvíjející skupinovou spolupráci a vzájemnou důvěru, řešení problémových situací.
SEVER LTM
Práva zvířat, tajemné pytlíky, Anima Mundi, osobní setkání se zvířaty.
SEVER LTM
Lov vodních breberek, od vajíčka k dospělci, potravní vztahy v rybníku, koloběh vody.
SEVER LTM
ostrovy, FishBanks – simulační hra podporovaná počítačem
SEVER LTM
Co se skrývá pod zemí, lov půdních breberek, práce s lupou a určovacím klíčem, restaurace „Pod zemí“, udělej si breberku.

LES

SEVER LTM
Lesní patra, pobytová znamení, houbový guláš, stáří stromu, škůdci lesa, stromové pexeso.
SEVER LTM
Sehrávka simulační hry.
SEVER LTM
Hledání vzájemných vazeb mezi globálními problémy. Udržitelné zacházení s přírodními zdroji.
SEVER LTM
Úvod do problematiky globálních problémů – lokální versus globální problémy lidstva.
SEVER LTM
Díky programu děti pochopí důležitost ohleduplného chování k přírodě při sběru bylin . Naučí se vnímat přírodu všemi smysly.
SEVER LTM
Cílem programu je seznámení s léčivými vlastnostmi rostlin a hlavními zástupci léčivých bylin.
SEVER LTM
Jaro, léto, podzim, zima-na světě je stále prima! Akce při příležitosti oslav Dne Země.
SEVER LTM
Cílem programu je poznávání dějů v jarní přírodě, zásady jak se zachovat při kontaktu s mládětem ve volné přírodě.
SEVER LTM
Cílem programu je seznámit děti s běžnými druhy stromů( se smrkem,břízou,lípou,javorem,kaštanem, borovicí a jejich plody. Uvědomit si, rozdílnost mezi druhy a jejich nároky na prostředí.
SEVER LTM
Cílem programu je poznat základní živočišné a rostlinné druhy v ekosystému lesa a jeho význam.
SEVER LTM
Cílem programu je přiblížit si atmosféru a význam Vánoc . Prožít si některé zapomenuté zvyky a tradice.
SEVER LTM
Díky programu si děti dovedou vysvětlit postup při zpracování lnu a výhody využívání přírodních materiálů.