Výukové programy Ústecký kraj, ZŠ - 2. stupeň

SEVER Horní Maršov
Nabízíme vám programy podporující individualizaci výuky ve vybraných tématických oblastech „šablon“.
SEVER LTM
Využijte naší nabídky v rámci „šablon“ (EU peníze školám).
SEVER LTM
Teambuildingové programy pro třídní kolektivy.
SEVER LTM
Vliv získávání energie na ŽP, Obnovitelné a neobnovitelné zdroje surovin a energie, „Zelená energie“, Solární hračky, Spotřeba energie v domácnosti – práce s pracovním listem, řízená diskuse, aktivity rozvíjející spolupráci skupiny,hlubší poznání zdrojů energie.
SEVER LTM
Globální propojení současného světa, poznání jiných kultur a odlišných životních stylů, rozvojová a humanitární pomoc.
SEVER LTM
Rozvíjení spolupráce, tajné hlasování, simulační hra, ekosystém jezera.
SEVER LTM
Hledání možných řešení, diskuse nad konkrétními problémy, aktivity rozvíjející skupinovou spolupráci a vzájemnou důvěru.
SEVER LTM
Možnosti řešení, povídání nad reklamou, postavení člověka a společnosti na planetě Země.
SEVER LTM
Výprava do odpadkového koše, hodnocení životního cyklu výrobků, Supermarket Země, výroba papíru.
SEVER LTM
Sám se svým stromem, vůňový koktejl, land art, paletky barev.
SEVER LTM
Tvář kůry, rodný list stromu, sám se svým stromem, stromy pamětníci.
SEVER LTM
Řízená diskuse, simulační hry, linky budoucnosti, globingo.
SEVER LTM
Aktivity rozvíjející skupinovou spolupráci a vzájemnou důvěru, řešení problémových situací.
SEVER LTM
Práva zvířat, tajemné pytlíky, Anima Mundi, osobní setkání se zvířaty.
SEVER LTM
Lov vodních breberek, od vajíčka k dospělci, potravní vztahy v rybníku, koloběh vody.
SEVER LTM
ostrovy, FishBanks – simulační hra podporovaná počítačem
SEVER LTM
Co se skrývá pod zemí, lov půdních breberek, práce s lupou a určovacím klíčem, restaurace „Pod zemí“, udělej si breberku.
SEVER LTM
Sehrávka simulační hry.
SEVER LTM
Hledání vzájemných vazeb mezi globálními problémy. Udržitelné zacházení s přírodními zdroji.
SEVER LTM
Úvod do problematiky globálních problémů – lokální versus globální problémy lidstva.