Výukové programy: Globální problémy Ústecký kraj, Střední školy

SEVER Horní Maršov
Nabízíme vám uskutečnění výukových programů mimo školu i ve vaší škole pro vaše žáky podporující individualizaci výuky ve vybraných tématických oblastech.
SEVER LTM
Využijte naší nabídky v rámci „šablon“ (EU peníze školám).
SEVER LTM
Životní cyklus výrobku, potřeba ekologicky šetrných výrobků pro životní prostředí, rozpoznávání konkrétních ekologicky šetrných výrobků.
SEVER LTM
Řízená diskuse, simulační hra, dilemata.
SEVER LTM
Ostrovy, FishBanks – simulační hra podporovaná počítačem.
SEVER LTM
Výprava do odpadkového koše, hodnocení životního cyklu výrobků, Supermarket Země, výroba papíru.
SEVER LTM
Rozvíjení spolupráce, tajné hlasování, simulační hra, ekosystém jezera.
SEVER LTM
Hledání možných řešení, diskuse nad konkrétními problémy, aktivity rozvíjející skupinovou spolupráci a vzájemnou důvěru.
SEVER LTM
Možnosti řešení, povídání nad reklamou, postavení člověka a společnosti na planetě Země.
SEVER LTM
Řízená diskuse, simulační hry, linky budoucnosti, globingo.
SEVER LTM
Sehrávka simulační hry.
SEVER LTM
Hledání vzájemných vazeb mezi globálními problémy. Udržitelné zacházení s přírodními zdroji.
SEVER LTM
Úvod do problematiky globálních problémů – lokální versus globální problémy lidstva.
SEVER Horní Maršov
V týdenním programu jsou řízené diskuse a simulační hry, objeví se i terénní pozorování a dramatická výchova. Závěrečný blok je věnován možnostem řešení ekologických problémů z hlediska jednotlivce i společnosti. Snažíme se v žácích a studentech probudit zájem o tuto problematiku, o propojení a doplnění potřebných znalostí, dovedností a postojů. Hlavním cílem je představení konkrétních činností ve prospěch životního prostředí.