Výukové programy Ústecký kraj, Mateřské školy

SEVER LTM
Díky programu děti pochopí důležitost ohleduplného chování k přírodě při sběru bylin . Naučí se vnímat přírodu všemi smysly.
SEVER LTM
Cílem programu je seznámení s léčivými vlastnostmi rostlin a hlavními zástupci léčivých bylin.
SEVER LTM
Jaro, léto, podzim, zima-na světě je stále prima! Akce při příležitosti oslav Dne Země.
SEVER LTM
Cílem programu je poznávání dějů v jarní přírodě, zásady jak se zachovat při kontaktu s mládětem ve volné přírodě.
SEVER LTM
Cílem programu je seznámit děti s běžnými druhy stromů( se smrkem,břízou,lípou,javorem,kaštanem, borovicí a jejich plody. Uvědomit si, rozdílnost mezi druhy a jejich nároky na prostředí.
SEVER LTM
Cílem programu je poznat základní živočišné a rostlinné druhy v ekosystému lesa a jeho význam.
SEVER LTM
Cílem programu je přiblížit si atmosféru a význam Vánoc . Prožít si některé zapomenuté zvyky a tradice.
SEVER LTM
Díky programu si děti dovedou vysvětlit postup při zpracování lnu a výhody využívání přírodních materiálů.
SEVER LTM
Cílem programu je uvědomění si potřebnost a význam vody pro veškerý život na Zemi. Zásady šetření vodou.
SEVER LTM
Cílem programu je přiblížit dětem život vázaný na vodním ekosystému (rybník). Uvědomit si závislost vodních organizmů na čistotě vod.