Výukové programy: Ekologie jedinců a populací Ústecký kraj, Mateřské školy

SEVER LTM
Cílem programu je poznávání dějů v jarní přírodě, zásady jak se zachovat při kontaktu s mládětem ve volné přírodě.
SEVER LTM
Cílem programu je seznámit děti s běžnými druhy stromů( se smrkem,břízou,lípou,javorem,kaštanem, borovicí a jejich plody. Uvědomit si, rozdílnost mezi druhy a jejich nároky na prostředí.
SEVER LTM
Cílem programu je poznat základní živočišné a rostlinné druhy v ekosystému lesa a jeho význam.