Roční cyklus výukových programů pro MŠ

Tak jako každý rok i letos v září začal na našem Středisku ekologické výchovy SEVER cyklus programů pro MŠ. Cykly programů, které probíhají během celého školního roku jsou zaměřeny na poznávání přírody, prohloubení vztahu k životnímu prostředí a jeho složkám, pro uvědomění si zákonitostí a dějů probíhajících v přírodě.