CYKLUS ČAROVÁNÍ S BYLINKAMI, ZPRACOVÁNÍ LNU

V tomto cyklu zjistíte, že i takové „obyčejné“ kopřivy nebo pampelišky jsou ve skutečnosti neobyčejné a téměř čarovné. Zároveň se dozvíte praktické rady a tipy, jak s rostlinkou můžete „čarovat“ vy sami.

Ve snaze o systematickou a komplexní ekologickou výchovu na školách jsme pro vás na letošní školní rok vytvořili CYKLY PROGRAMŮ zaměřené vždy k určitému tématu. Snažíme se tím reagovat na poptávku škol a jejich naplňování RVP. Cykly budou probíhat ve dvou či třech dvouhodinových, po sobě jdoucích programech. Mezi jednotlivými programy by nemělo uplynout více jak 15 dní vzhledem k návaznosti k danému tématu. Upozornění: objednání cyklů bude mít přednost před objednáním jednotlivých programů. Prosíme objednávejte cyklus nejméně 2 měsíce dopředu z důvodu časového rozvržení. Tyto programy budou finančně zvýhodněny v návaznosti na počtu výukových programů (např. 3 programy – poslední o 30% levnější) + cestovní výlohy lektorů.