BUDOVÁNÍ TÝMU!

SEVER LTM

Teambuildingové programy pro třídní kolektivy.

Nabízíme možnost několikadenního programu pro třídní kolektivy, který je založen na aktivitách vzájemného poznávání, vytváření přátelské atmosféry ve skupině, budování soudržnosti a důvěry. Pro účastníky je připraven celodenní program plný simulačních her a herních aktivit, který rozvíjí schopnost formulovat a prezentovat názory, naslouchat a další komunikativní a kooperativní dovednosti (schopnost spolupracovat, schopnost týmové spolupráce, schopnost řešení konfl iktů, pochopení rozdílů mezi individuálním a skupinovým řešením problémů, poznání hodnoty rozmanitosti v sociální skupině). Program je založen na sérii krátkých cvičení, přičemž postupuje od jednoduchých ke složitějším, od individuálních ke skupinovým. Jednotlivá cvičení se většinou skládají z vlastního provedení, následné diskuse a závěrečného vysvětlujícího komentáře lektora. Programy jsou vedeny zkušenými lektory, kteří mají mnoholetou praxi s vedením týmových aktivit. Nabízíme možnost zajištění ubytování v našem pobytovém středisku v Krkonoších či blízké skautské základně na Mentaurově u Litoměřic. Je možné program uskutečnit i na vámi zajištěném místě.

Cílová skupina:
  • ZŠ - 2. stupeň
  • Střední školy
Typ programu: pobytové
Délka: 2-5 dnů
Místo programu: 
Jiné
Skautská základna na Mentaurově u Litoměřic. Pobytové středisko SEVERu v Krkonoších
V nabídce: podzim, jaro, léto
Cena: 95 Kč

Cena programu na vámi vybraném místě 95 Kč za program na osobu na den (+ cestovné lektorů)
Pobyt v Horním Maršově v Krkonoších 335 Kč na osobu na den (95 Kč za program, 120 Kč ubytování, 120 Kč stravování)

Kontakt:
SEVER LTM, Ivana Poláčková, sever-ltmatekologickavychova [dot] cz
Tel.: +420 416 734 838, +420 604 206 174
Masarykova 35, 412 01 Litoměřice

Ing. Martin Vlček, martin [dot] vlcekatekologickavychova [dot] cz