TROPICKÝ PRALES

SEVER LTM

Hledání možných řešení, diskuse nad konkrétními problémy, aktivity rozvíjející skupinovou spolupráci a vzájemnou důvěru.

Každý rok je zničen prales o rozloze Velké Británie. Kdo za tím stojí? Najde se někdo, kdo s tím nesouhlasí? Na tyto otázky žáci naleznou odpovědi během simulační hry, jež je rekonstrukcí skutečnosti v menším měřítku. Prožijí „zevnitř“ události a situace, o kterých se dočítají v tisku, nebo je vidí v televizi. Aktivní formou získají představu o míře závislosti člověka na jedinečném světovém bohatství, jakým je tropický deštný prales. Program probíhá v místnosti SEVERu.

Cílová skupina:
  • ZŠ - 2. stupeň: 9 třída
  • Střední školy
Typ programu: krátkodobé
Délka: 2-3 hodiny
Místo programu: 
Středisko
V nabídce: celoročně
Cena: 675 Kč

45 Kč za každého žáka za 2-hodinový program (60–90 minut)(do 15 dětí 675 Kč za skupinu)
55 Kč za každého žáka za 3-hodinový program (90–120 minut)(do 15 dětí 825 Kč za skupinu)

Kontakt:
SEVER LTM, Ivana Poláčková, sever-ltmatekologickavychova [dot] cz
Tel.: +420 416 734 838, +420 604 206 174
Masarykova 35, 412 01 Litoměřice

Ing. Martin Vlček, martin [dot] vlcekatekologickavychova [dot] cz