RYBNÍK

SEVER LTM

Lov vodních breberek, od vajíčka k dospělci, potravní vztahy v rybníku, koloběh vody.

Program pomůže dětem lépe se orientovat ve světě vodních organismů. Pokusíme se pomocí lupy a klíče určit nejběžnější vodní živočichy, poznat jejich životní podmínky i vývojové cykly. Nakonec si připomeneme jak funguje koloběh vody v přírodě. Program probíhá v místnosti SEVERu i venku v přírodě.

Cílová skupina:
  • ZŠ - 1. stupeň: 2-5 třída
  • ZŠ - 2. stupeň: 6-8 třída
Typ programu: krátkodobé
Délka: 1-2 hodiny
Místo programu: 
Středisko
Venku
V nabídce: duben-červen
Cena: 525 Kč

35 Kč za každého žáka za 1–hodinový program (45–60 minut) do 15 dětí 525 Kč za skupinu. 45 Kč za každého žáka za 2–hodinový program (60–90 minut) do 15 dětí 675 Kč za skupinu + cestovní výlohy lektorů (mimo Litoměřice) = cestovné včetně stravného u delších cest. Pedagogický doprovod bezplatně.

Kontakt:
SEVER LTM, Ivana Poláčková, sever-ltmatekologickavychova [dot] cz
Tel.: +420 416 734 838, +420 604 206 174
Masarykova 35, 412 01 Litoměřice

Ing. Martin Vlček, martin [dot] vlcekatekologickavychova [dot] cz