Globální problémy modré planety

Pomáhá zpřístupnit téma globálních problémů žákům a studentům.

Klíčovou myšlenkou se stává propojenost jevů v časech, prostoru a problémech. Uvědomění si, že události,činy a rozhodnutí, které se odehrávají na jednom místě mohou vyvolat mnohonásobnou reakci v blízkém okolí i na nesčetných místech.Všechny tři programy probíhají formou diskusí a herních aktivit, jsou vzájemně provázány a vedou k snadnějšímu pochopení pojmu globálního propojení světa a v první řadě i sociálních kořenů globálních problémů.