Obuj se do toho

NAZEMI

Evropské obuvnické firmy negativní sociální dopady výroby v podstatě neřeší.

Jak dbají evropské obuvnické firmy na pracovní podmínky zaměstnanců
a zaměstnankyň ve svém dodavatelském řetězci? Berou ohled na životní prostředí? Uvádí tyto informace veřejně, jakož i informace kde vyrábí a za jakých podmínek? Odpovědi na tyto otázky naleznete v právě zveřejněném výzkumu provedeném mezi 23 obuvnickými firmami (1). Za vyloženě etickou a transparentní nelze dle výzkumu označit žádnou z firem. Přesto mezi nimi existují značné rozdíly. Výzkum vydala nezisková organizace NaZemi v rámci mezinárodní iniciativy Change Your Shoes (v ČR Obuj se do toho).

Z firem, které odpověděly na dotazník, dopadly nejhůře společnosti Gabor, Geox a Prada. Sociální dopady svého podnikání v podstatě neřeší vůbec. Následuje skupina firem (Baťa, Clarks, Deichmann, Lowa, Nilson, Mango), které již podnikly v souvislosti s odpovědností první kroky a například provádí v dodavatelských továrnách vlastní audity pracovních podmínek. Ty však nejsou nezávislé.

Na pomyslném žebříčku skončily nejlépe firmy adidas, Euro Sko a El Naturalista. Tyto firmy mají již například vypracované etické kodexy či jsou součástí vícestranných iniciativ, které se soustředí na řešení pracovních podmínek a s tím souvisejících negativních sociálních dopadů. Adidas navíc podepsal indonéský protokol
o svobodě sdružování, čímž podporuje činnost odborů v dodavatelských továrnách. Relativně pozitivně hodnocená značka El Naturalista pak na rozdíl od většiny ostatních výrobní továrny sama vlastní. Provozuje je ve Španělsku (35 % produkce) a Maroku (65 % produkce). Ve všech jejích továrnách fungují odbory, se kterými má uzavřené kolektivní smlouvy.

Iniciativa Obuj se do toho zveřejnila v květnu letošního roku rovněž výzkum pracovních podmínek v čínských obuvnických továrnách (2). Čína je největším světovým výrobcem a exportérem obuvi. Jenom v roce 2014 se zde vyrobilo více než 15,7 miliardy párů bot, následuje Indie (2,8 miliardy) a Vietnam (téměř 1 miliarda).
Z celkového počtu 100 milionů párů bot, které byly v roce 2014 dovezeny do ČR, pocházelo 76 milionů právě z Číny (3).

Pracovníci a pracovnice v asijském obuvnickém průmyslu čelí velmi nízkým mzdám, nedobrovolným přesčasům, nedostatečnému dodržování ochrany zdraví a bezpečnosti při práci. Zdraví ohrožující podmínky panují hlavně v koželužnách, a to zejména v Bangladéši a Indii, ale například i v Itálii, což dokládá výzkum z konce loňského roku „A tough story of leather“ (4). 

Poznámky a doplňující informace:

 

(1)   Výzkum: Pošlapaná pracovní práva. Zpráva o lidských právech v globalizovaném obuvnickém průmyslu

Dotazník s 52 otázkami byl zaslán 23 firmám vyrábějícím kožené boty. Jedná se o malé, střední i velké firmy produkující běžné, sportovní i luxusní boty. Celkem 11 z nich na dotazník ani následné urgování neodpovědělo. U těchto firem jsme zjišťovali alespoň veřejně dostupné informace a udělali z nich souhrn. Dvě z firem (Ara a ECCO), které odmítly odpovídat a dotazník nevyplnily, se následně diskuzi
o odpovědnosti v dodavatelských řetězcích otevřely. Výzkum probíhal na konci roku 2015 a na počátku roku 2016.

 Firmy, které neodpověly:Ara, Bally, Birkenstock, Camper, CCC (značky jako CCC, Lasocki, Boti, Vapiano, Cesare Cave, Gino Lanetti, Sprandi, Bassano, Clara Barson, INBLU, Jenny Fairy, Nylon Red, Sprandi), ECCO, Ferragamo, Leder & Schuh, Rieker, TODs, Wojas

Firmy, které pracovní podmínky v podstatě neřeší: Gabor, Geox, Prada

Firmy, které ukazují snahu:Bata, Clarks, Deichmann, Lowa, Nilson, Mango

Firmy na na půli cesty: adidas, Euro Sko, El Naturalista

Progesivní firmy: žádná z posuzovaných firem

(2)   Shrnující informace z výzkumu naleznete v infolistu v české jazyce zde. V samotném výzkumu „Tricky Footwork – The Struggle for Labour Rights in the Chinese Footwear Industry“ se dozvíte širší kontext – od shrnutí vývoje v evropském i čínském kožedělném a obuvnickém průmyslu až po čínskou legislativu v oblasti pracovního práva.

 (3)   Česká obuvnická a kožedělná asociace: http://www.coka.cz.

(4)   Výzkum „A tough story of leather“ provedly na konci roku 2015 italské organizace Centro Nuovo Modello di Sviluppo a Campagna Abiti Puliti. Ty jsou stejně jako NaZemi součástí mezinárodního projektu Change Your Shoes. Výzkum je částí širšího materiálu zaměřeného na zpracování kůže.