Informace o lesních klubech

Lesní klub Jurta

Informování o ekologickém předškolním vzdělávání.

Předškolní vzdělávání je základním kamenem pro životní růst člověka. To, co malé dítě intenzivně, smyslově, hrou a zkušeností prožije, to si trvale osvojí. Určuje se jeho vztah ke světu i k sobě samému - jak bude komunikovat s druhými lidmi, naučí-li se respektovat, spolupracovat, pochopí-li vzájemné shody a rozdíly mezi lidmi, apod. Nakolik bude motivováno k novému poznávání, učení se a k dalšímu sebevzdělávání. Více v přiloženém dokumentu.

 

Kontakt:
Lesní klub Jurta, Petra Tanglová, petra [dot] tanglovaatemail [dot] cz
Tel.: +420 725 182 397
Pěší 9, Děčín 33 - Nebočady