Požadavky bezpečnosti (hygieny) při ochutnávkách na EVP

SSEV Pavučina

Popis problému: Při některých realizacích EVP dochází v rámci přiblížení či zatraktivnění programu např. k ochutnávkám biopotravin či vypěstovaných méně známých plodin (ze zahrad ekocenter i zakoupených), přípravě zdravých svačinek, bylinných čajů a medů, pečení chleba, kukuřičných placek apod.

Otázky: Co vše by měl lektor/ekocentrum splnit, aby byl program v přípustných hygienických normách? Je vůbec z pohledu hygienického takovéto programy realizovat? Je přípustné (z hlediska hygienického), aby si děti na programech samy umlely mouku a připravovaly chleba (dalamánky), různé zdravé studené pomazánky nebo ochutnávaly výpěstky ze zahrad?

Předpoklady/požadavky: 1. o obsahu EVP jsou předem písemně učitelé informováni, ti dále doporučují dětem, na základě dohody s lektory/písemných instrukcí, vlastní zástěru atd.; 2. základní hygiena (mytí rukou, kvalita/jakost a čerstvost produktů a potravin, čistota pracovního místa, pomůcek a předmětů pro přípravu ochutnávek, vlastní lžičky/hrnečky apod.) jsou samozřejmostí; 3. bezinfekčnost lektorů nereálná řešení pro realizátory: např. upozornění, že žáci dalamánky nebudou jíst, je to jen pro inspiraci na doma či dělání mrtvého brouka s tím, že odpovědnost za hygienu se ekocenter netýká apod.
 

Co povětšinou lektoři/ekocentera nemívají: lékařské potvrzení zdravotní způsobilosti vykonávat činnosti epidemiologicky závažné, průkaz pracovníka v potravinářství, vzdělání v oboru (potravinářství, kuchař apod.), potvrzení o bezinfekčnosti, kuchyňky a prostory vhodně vybavené k přípravě jídla (dle požadavků např. pro přípravu stravy na zotavovacích akcích)
 

Odpověď k činnosti ekocenter dle výše uvedeného: „…k přípravě pokrmů se nevztahují žádné hygienické požadavky ze strany orgánu ochrany veřejného zdraví (KHS), neboť tato činnost není provozováním stravovací služby ve smyslu § 23, odst. (1) zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění. Nevztahují se na ni ani požadavky Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004, protože se jedná o domácí přípravu a soukromé domácí použití pro uzavřenou skupinu lidí, nejste výrobcem potravin ani provozovatelem potravinářského podniku, který by dále své výroky nabízel dalším spotřebitelům. Toto Nařízení se nevztahuje ani na dodávání malého množství vlastních výrobků z prvovýroby konečnému spotřebiteli.“ Cit. odpovědi Věře Soukupové (soukup [dot] veraatseznam [dot] cz), leden 2011 od MUDr. Marie Noskové (marie [dot] noskovaatkhscb [dot] cz), vedoucí odd. HDM KHS Jč. kraje, České Budějovice
 

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud realizátoři „ochutnávkových“ EVP splní základní předpoklady a požadavky, je možné podobné programy bez problémů realizovat. Uvedené platí však pouze za splnění uvedených předpokladů/požadavků a nejde-li o akce víkendové, kroužkové, táborové a podobného ražení, tj. pouze EVP nabízené jako služba škole.