Materiály, publikace, pomůcky Ústecký kraj

Mokřady mezinárodního významu České republiky

2017

Školní zahrada

2017

Věrní a rozumní: kapitoly o ekologické zpozdilosti

2017

Děti a příroda - environmentální výchova hrou

2017

Výstupy z konference Úspěch pro každého žáka 2017

2017

EKOPORADENSTVÍ Od teorie k praxi pro poradny a poradce

2016

Vlastivědná knížka pro vzpomínání a procvičování paměti

2016

Kamarádi z hájenky

2016

Je s námi konec?

2016

Děti venku v přírodě: ohrožený druh?

2016

CO UMÍM

2016

Svět 2030

2016

3 výuková videa, která objasňují problematiku klimatické změny

2016

Jde sem lesem

2016

Tajemství šumavských stromů

2016

Animovaná videa o adaptačních opatřeních na změnu klimatu

2016

Chovejte se ekologicky dle nových videorad Ekoporadny Veronica

2016

Světem šumavské přírody

2016

Šimonovy pracovní listy - Do přírody za zvířátky

2016

Průvodce nakupováním outdoorového oblečení

2016

Hry plné nápadů a fantazie

2016

Krajiny srdce

2016

Příručka pro výsadby ovocných dřevin do krajiny Čech, Moravy a Slezska

2016

Největší lekce pro svět

2016

Jak uspořádat akci ekologicky - Rady a nápady pro organizátory slavností, konferencí i porad

2016

ANGAŽOVANĚ OFFLINE aneb Čtyři praktické zkušenosti, jak se plánuje a navrhuje se zapojením veřejnosti

2016

Menu pro změnu

2016

Vybrané ingredience kosmetiky z hlediska dopadů na lidské zdraví a životní prostředí

2016

Být v jejich kůži

2016

Katalog pomůcek, publikací a her

2015
application/pdf ikona