Odborný slovník životního prostředí

Státní fond životního prostředí České republiky
Kolektiv autorů
SFŽP, 2009

Anglicko-český a česko-anglický slovník životního prostředí a udržitelného rozvoje - aktualizovaná verze.