Metodika pro začlenění problematiky předcházení vzniku odpadů do výuky pro jednotlivé stupně škol a mimoškolní výchovu

Ministerstvo životního prostředí České republiky
Kolektiv autorů
Ministerstvi životního prostředí České republiky, 2017

Ministerstvo životního prostředí nabízí na svých stránkách zdarma ke stažení metodiky, pracovní listy, průvodce a letáky, které vznikly v rámci projektu „Hledání nových způsobů informační podpory při realizaci Programu předcházení vzniku odpadů ČR“.