Živý plášť planety Země - GEODERMA

SKYFILM audiovizuální centrum
Kolektiv autorů
SKYFILM audiovizuální centrum, 2017

Film o půdě - Půda provází život na Zemi a člověk by na této planetě bez ní nemohl existovat. Vzácná nebo obyčejná, živá či neživá, ztrácená a nenahraditelná. Co dnes vlastně o půdě víme? A jak s tímto poznáním nakládáme? Jak se člověk stará o pokožku naší matky Země o Geodermu?
Na tyto otázky odpovídá a dokumentem provází půdní biolog Ladislav Miko.

Odkaz na verzi v češtině

Odkaz na verzi v angličtině