Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky

MŽP ČR
Kolektiv autorů
Vláda ČR, 2017

Společná státní koncepce ochrany před suchem z dílny Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství.