Mapa environmentální angažovanosti

Zelený kruh
Krajhanzl J., Protivínský T.
Zelený kruh, 2015

Výzkum Občanská angažovanost 2015 připravilo Centrum občanského vzdělávání s grantovou podporou Konrad Adenauer Stiftung. Cílem tohoto výzkumu realizovaného v letech 2013-2015 bylo vytvořit mapu cílových skupin české veřejnosti v oblasti občanské angažovanosti. My jsme pro vás vybrali výsledky týkající se angažovanosti v oblasti ochrany životního prostředí v České republice!