Mokřady mezinárodního významu České republiky

Ministerstvo životního prostředí České republiky
Vlasáková L. a kolektiv
Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2017

Publikace stručně a přehledně shrnuje v češtině i angličtině základní údaje o všech čtrnácti mokřadech mezinárodního významu, které leží na území České republiky. Třináct z nich je chráněno jako zvláště chráněná území. Nechráněné zůstává pouze území zvané Mokřady dolního Podyjí, které mělo být vyhlášeno jako CHKO či jako soustava maloplošných chráněných území. Tištěnou publikaci lze získat na příslušných správách CHKO a NP, případně přímo na ministerstvu.