CO UMÍM

EDUin
Kolektiv autorů
EDUin, 2016

- Online aplikace určená pro mapování dovedností dětí
- Propojuje formální a neformální vzdělávání i rodinu
- Hlavním prvkem je portfolio „důkazů“ o tom, co se dítěti podařilo
- Zaměřuje se na silné stránky dítěte
- Je významným motivačním nástrojem
- Podporuje budování zdravého sebevědomí a samostatné osobnosti dítěte
- Vede dítě k sebehodnocení, pomáhá mu stanovit oblasti, kde je třeba dosáhnout zlepšení, plánovat nejbližší cíle
- Umožňuje uchovávat důležité a zlomové okamžiky života