ANGAŽOVANĚ OFFLINE aneb Čtyři praktické zkušenosti, jak se plánuje a navrhuje se zapojením veřejnosti

NESEHNUTÍ
Kolektiv autorů
NESEHNUTÍ, 2016

Publikace shrnuje čtyři příklady dobré praxe při zapojování veřejnosti na úrovni měst, obcí a městských částí. Publikace vznikla na základě stejnojmenného projektu, který podporuje občanské iniciativy ve snaze o zapojení do rozhodovacích procesů v místě jejich bydliště.