Environmentální výchova pro ZŠ a SŠ

Portál
Šebešová P., Šimonová  P.
Portál, 2013

Tři kroky k aktivnímu vyučování.
Na základech konstruktivistického modelu vzdělávání ve třech krocích (evokace-uvědomění si významu informací-reflexe) nabízí tato publikace postup pro vytváření aktivizujících výukových hodin na environmentální témata. Podrobné popisy jednotlivých hodin jsou doplněny veškerými materiály potřebnými pro výuku: pracovními listy, texty pro žáky či obrázky. Publikace nabízí hodiny použitelné v nejrůznějších předmětech.

Cena: 329 Kč
obrázek
Environmentální výchova pro ZŠ a SŠ - Tři kroky k aktivnímu vyučování