Odkaz Emilie Strejčkové

Česká geologická služba
Petáková Z., Bauerová A.
Česká geologická služba, 2013

Sborník seznamuje zájemce s odkazem české pedagožky a environmentalistky Emilie Strejčkové (1939 – 2009), která zasvětila svůj život posilování vztahu dětí k přírodě. V povědomí veřejnosti je Emilie Strejčková, nositelka Ceny ministra životního prostředí za celoživotní práci v oblasti ekologické výchovy (1997) a Stříbrné medaile udělené MŠMT (2009), zapsána především jako zakladatelka a ředitelka Střediska ekologické výchovy hlavního města Prahy Toulcův dvůr.

Cena: 165 Kč