Environmentální výchova v mateřské škole

Portál
Leblová E.
Portál, 2012

V knize jsou uvedeny nápady, které lze využít v rámci běžného programu mateřských škol, s jejichž pomocí můžeme v dětech probudit lásku k přírodě a současně naplňovat záměry RVP PV. V přírodě děti mohou zakusit spoustu smyslových vjemů – vidět odstíny barev, tvary, slyšet zvuky, cítit vůně, osahat si, ochutnat.

Cena: 249 Kč
obrázek