Osobnosti ekovýchovy

Ministerstvo životního prostředí České republiky
Kolektiv autorů
Ministerstvi životního prostředí České republiky, 2011

Vybraných téměř 40 osobností, které se významně zasloužily o rozvoj nebo rozšíření environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR, najdete v právě vydané publikaci Osobnosti ekovýchovy.

Možno zdarma stáhnout.