Obecné informace

Pokud potřebujete konzultace či jinou pomoc při sepisování grantové žádosti, neváhejte se obrátit na registrované organizace, které tuto pomoc nabízejí. Naleznete je v sekci "Databáze kontaktů" - typ služeb “Metodická a konzultační pomoc pro organizace".

Nadační příspěvek Nadace Sophia

Termín(y) vyhlašovatele: 
Ne, 30/04/2017
Termín(y) vyhlašovatele: 
Čt, 31/08/2017
Termín(y) vyhlašovatele: 
Čt, 30/11/2017
Výše částky: 
cca 5.000,- až 50.000,- Kč
Charakteristika: 

Nadace podporuje vzdělávání zejména těmito formami:

  • podpora vzdělávacích akcí, seminářů a školení
  • vytváření a poskytování stipendií
  • podpora stipendijních programů a studijních pobytů v České republice a v zahraničí
  • podpora publikační činnosti
  • podpora vědeckovýzkumné a tvůrčí činnosti a poskytování grantů

Správní rada na svém zasedání  rozhodla, že v budoucnu podpoří Nadace Sophia především

  • talentované studenty zejména v oblasti ekonomie a práva
  • znevýhodněné skupiny a jednotlivce v oblasti vzdělávání
  • institucionální aktivity v oblasti ekonomie a práva
Důležité podmínky a omezení: 

Nadace Sophia očekává, že typickými žadateli o příspěvky budou střední a vysoké školy nebo jejich fakulty, další instituce či firmy působící v oblasti vzdělávání a v neposlední řadě přímo studenti škol.

Výše jednotlivého nadačního příspěvku poskytovaného po schválení správní radou Nadace Sophia není žádným způsobem omezena. Správní rada stanovuje výši příspěvku na základě písemné přihlášky žadatele a s přihlédnutím k naplnění cílů nadace, zejména plošné společenské prospěšnosti působení nadace a motivaci k individuálnímu vzdělávání.

Nadace byla zřízena a zahájila činnost v lednu roku 2002. Zřizovatelem nadace je Dimension, a.s. Za jeden z hlavních předpokladů dlouhodobého úspěšného působení na trhu považuje nadace informační otevřenost a dodržování všech pravidel při poskytování nadačních příspěvků.

Nadační příspěvek se pohybuje od cca 5.000,- Kč do 50.000,-Kč