ASEKOL

ASEKOL je neziskově hospodařící společnost, která v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení, tj. sběr, dopravu a recyklaci elektrozařízení včetně financování celého systému.

Typ subjektu: 
NNO
Typ odkazu: 
Ekoporadenství
Tématické okruhy - ekoporadenství: