GENASIS repozitář vědeckých environmentálních dat

(Global ENvironmental ASsessment Information System), Globální informační systém pro hodnocení životního prostředí, poskytuje přehledné informace o kontaminaci životního prostředí chemickými látkami, zejména perzistentními organickými polutanty (POPs).

Typ subjektu: 
Úřady a instituce
Typ odkazu: 
Ekoporadenství
Obecné
Tématické okruhy - ekoporadenství: