Obecné informace

V této sekci naleznete dokumenty, které se vztahují, či jsou přímo zaměřené na EVVO a životní prostředí.

Konkretizované očekávané výstupy RVP PV

KOV vycházejí z očekávaných výstupů vzdělávacích oblastí RVP pro předškolní vzdělávání. Svým pojetím nabízejí pedagogům MŠ konkrétní podobu očekávaných výstupů, která jim pomůže v orientaci toho, co má dítě na konci předškolního vzdělávání vědět a znát, či jaké má mít dovednosti a postoje.
Tento materiál je Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a opatřením ministra školství vyšel v platnost k 1. 9. 2012.

Vydal: MŠMT