Obecné informace

V této sekci naleznete dokumenty, které se vztahují, či jsou přímo zaměřené na EVVO a životní prostředí.

Státní politika životního prostředí České republiky 2004-2010

Státní politika životního prostředí ČR pro období 2004 – 2010, schválená vládou České republiky v březnu 2004, vymezuje konsensuální rámec pro dlouhodobé a střednědobé směřování vývoje environmentálního rozměru udržitelného rozvoje České republiky.

Vydal: MŽP
Ke stažení: