Obecné informace

V této sekci naleznete dokumenty, které se vztahují, či jsou přímo zaměřené na EVVO a životní prostředí.

Akční plán Státního programu environmentálního vzělávání, výchovy a osvěty na léta 2010-2012 s výhledem do roku 2015