Obecné informace

V této sekci naleznete dokumenty, které se vztahují, či jsou přímo zaměřené na EVVO a životní prostředí.

Národní strategie vzdělávání k udržitelnému rozvoji

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj obsahuje kromě strategických cílů a nástrojů k jejich dosažení také implementační rámec pro jejich zapracování do akčních plánů jednotlivých resortů a dílčích politik.