Ekologická/environmentální výchova v Ústeckém kraji

Aktuality

SEVER LTM
Pá, 02/12/2011 - 09:00 - 13:00
Seznámení s metodikou a tématy programu, využívání pracovních materiálů programu, proces a kritéria vedoucí k získání mezinárodního titulu Ekoškola, různé tipy a triky důležité pro úspěšnou realizaci programu.
SEVER LTM
Pá, 02/12/2011 - 10:00 - 14:00
Pedagogové se dozví, jak začlenit problematiku klimatických změn do ŠVP a vyzkouší si řadu aktivit, které mohou zařadit do výuky.
SEVER LTM
Čt, 06/10/2011 - 10:00 - 14:00
Seminář nabízí prohloubení znalostí o změnách klimatu (včetně jejich politických a sociálních souvislostí), o vlivu emisí oxidu uhličitého a o důležitosti šetrného nakládání s energiemi. Pedagogové se dozví, jak začlenit problematiku klimatických změn do ŠVP a vyzkouší si řadu aktivit, které mohou zařadit do výuky.
SEVER LTM
Pá, 04/11/2011 - 08:15 - 15:00
11. setkání škol a institucí Ústeckého kraje rozvíjejících ekologickou výchovu.
SEVER LTM
Út, 04/10/2011 - 10:00 - 16:00
Jak může klimatickou změnu ovlivnit každý ? A jak klimatická změna souvisí s dešťovou vodou ? Ukážeme vám nejen, jak můžete umožnit dešťové vodě plnit svoji přirozenou funkci v krajině, ale i jak ji využít v domácnosti a šetřit přírodu a rodinný rozpočet.
SEVER LTM
Čt, 22/09/2011 - 17:00 - 19:00
Setkání občanů, politiků a úředníků na téma doprava v Litoměřicích.
SEVER LTM
Pá, 16/09/2011 - 09:30 - 10:30
Akce v rámce týdne mobility, určena pro litoměřické školy, zúčastnit se však může úplně každý, kdo má kolo a chuť.
SEVER LTM
Ne, 18/09/2011 - 09:30 - 12:30
Středisko ekologické výchovy SEVER ve spolupráci se Zdravým městem Litoměřice pořádá v rámci Evropského týdne mobility dobrodružné dopoledne pro děti, mládež, dospělé i seniory.
SEVER LTM
Pá, 09/09/2011 - 18:00 - 21:30
Evropská noc pro netopýry se koná pravidelně na přelomu srpna a září na řadě míst po celé Evropě. Akce je určena široké veřejnosti, která má zájem seznámit se s těmito zajímavými živočichy, s jejich výzkumem, ochranou a dosavadními poznatky o jejich životě.
SEVER LTM
Čt, 08/09/2011 - 18:00 - 21:30
Evropská noc pro netopýry se koná pravidelně na přelomu srpna a září na řadě míst po celé Evropě. Akce je určena široké veřejnosti, která má zájem seznámit se s těmito zajímavými živočichy, s jejich výzkumem, ochranou a dosavadními poznatky o jejich životě.