Ekologická/environmentální výchova v Ústeckém kraji

Aktuality

SEVER
SEVER LTM
Út, 01/05/2012 - St, 31/10/2012
Chcete pomoci s přípravou či realizací „šablon“? Hledáte stáže či semináře pro pedagogické pracovníky vhodné do „šablon“? Chcete žákům zajistit zajímavou možnost výuky mimo školu či praktického vyučování? Potřebujete pomoci s vytvářením vzdělávacích materiálů pro inovace a zkvalitnění výuky?
SEVER Hradec Králové
Nabídka pro představitele obcí, jak aktivní formou setkání u kulatých stolů zapojit mladé lidi do řešení problémů obcí.
SEVER LTM
Pá, 11/05/2012 - 09:00 - 14:00
Účastníci se dozvědí zajímavosti o flóře Přírodní památky Radobýl a polabské části Českého středohoří.
SEVER LTM
Pá, 24/02/2012 - 09:00 - 14:00
II. část semináře ŠUŽ.
SEVER LTM
St, 29/02/2012 - 09:30 - 15:30
Vývojové úkoly dospívání, tělesné, emoční, intelektové, sociální a sexuální změny, osobnost a identita pubescenta, subkultury mládeže, motivační háčky, komunikační styl, respektovat a být respektován.
SEVER LTM
Ne, 01/01/2012 - St, 29/02/2012
Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice vyhlašuje další kolo soutěže pro školy a školky v rámci projektu „Přineste starý mobil - podpořte strážce pralesa“.
SEVER LTM
Pá, 02/12/2011 - 09:00 - 13:00
Seznámení s metodikou a tématy programu, využívání pracovních materiálů programu, proces a kritéria vedoucí k získání mezinárodního titulu Ekoškola, různé tipy a triky důležité pro úspěšnou realizaci programu.
SEVER LTM
Pá, 02/12/2011 - 10:00 - 14:00
Pedagogové se dozví, jak začlenit problematiku klimatických změn do ŠVP a vyzkouší si řadu aktivit, které mohou zařadit do výuky.
SEVER LTM
Čt, 06/10/2011 - 10:00 - 14:00
Seminář nabízí prohloubení znalostí o změnách klimatu (včetně jejich politických a sociálních souvislostí), o vlivu emisí oxidu uhličitého a o důležitosti šetrného nakládání s energiemi. Pedagogové se dozví, jak začlenit problematiku klimatických změn do ŠVP a vyzkouší si řadu aktivit, které mohou zařadit do výuky.
SEVER LTM
Pá, 04/11/2011 - 08:15 - 15:00
11. setkání škol a institucí Ústeckého kraje rozvíjejících ekologickou výchovu.