Jednorázový plast je past – podepište výzvu za jeho omezení

Každý rok se dostává do oceánů přibližně 8 milionů tun plastu. Moře se pod jejich návalem dusí a nemohou se bránit.

Naše vlády by však mohly tento trend změnit. Ministři členských zemí EU právě revidují celoevropské právní předpisy v oblasti nakládání s odpadem. Oslovte s námi klíčové ministry a vyzvěte je, aby ukončili znečišťování oceánů plasty!

Více informací naleznete zde: https://www.plastjepast.cz/