Ekologické činnosti s předškolními dětmi – environmentální výchova v MŠ

Zřetel, s.r.o.
Út, 14/11/2017

Seminář představí pedagogům základní informace o možnostech včlenění ekologické (environmentální) výchovy do života mateřské školy.

Zřetel bude kladen na cíle a výstupy environmentální výchovy v předškolním vzdělávání dle RVP PV. Kromě teoretického rámce nabídne školení také praktické ukázky výtvarných, pracovních a literárních činností, hudebně-pohybových aktivit a her, které budou diskutovány v návaznosti na pedagogickou praxi účastníků. Představeny budou konkrétní realizované projekty a eko-hry. Načerpané informace se tak stanou inspirací pro práci v každodenní praxi s předškolními dětmi. 

Cílová skupina: 
Pedagogičtí pracovníci
Ostatní profesní a zájmové skupiny
Místo konání akce:
Ústecký kraj