Podpořené a nepodpořené projekty Programu na podporu projektů NNO pro rok 2017 - Podprogramu "A"

Tabulku podpořených a nepodpořených projektů v Programu na podporu projektů NNO – Podprogramu na podporu projektů NNO působících v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje pro rok 2017 naleznete na webu: