logo

Terénní exkurze na zimoviště vodního ptactva.

SEVER LTM
So, 09/02/2013 - 09:00 - 14:00

Terénní exkurze na zimoviště vodního ptactva.

V naší první letošní exkurzi se společně vydáme na zimoviště vodního ptactva v okolí obcí Žalhostice a Píšťany u Litoměřic. V tomto úseku řeky Labe a na přilehlém Píšťanském jezeře je v zimních měsících možné pozorovat celou řadu zajímavých zástupců migrující avifauny. Díky příhodným klimatickým podmínkám se zde vyskytuje  hohol severní (Bucephala clangula), morčák velký (Mergus merganser), polák chocholačka (Aythya fuligula), polák velký (Aythya ferina), labuť velká (Cygnus olor), kormorán velký (Phalacrocorax carbo), racek stříbřitý (Larus argentatus), racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus), ledňáček říční (Alcedo atthis) a řada dalších zajímavých druhů ptáků. 

Účastníky exkurze čeká procházka nenáročným terénem v okolí řeky v délce cca 5 km, zakončená zastávkou v restauraci Marína u Píšťanského jezera, kde bude možné se občerstvit. Na celé trase exkurze nám bude průvodcem Ing. Roman Vlček, zoolog ústeckého pracoviště AOPK ČR. Dalekohledy na pozorování ptactva budou účastníkům zapůjčeny na začátku exkurze.

Exkurze je zdarma, a to díky tomu, že projekt je realizován v rámci Program Cíle 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 a finančně se na něm podílí Evropské společenství (ERDF-Evropský fond pro regionální rozvoj) a rozpočet ČR.

 

Termín exkurze:  9. 2. 2013 (sobota)

Doba trvání exkurze: od 9:00 do 14:00

Místo setkání účastníků: Nádraží ČD v Žalhosticích, v případě zájmu lze zajistit do Žalhostic dopravu z autobusového nádraží v Litoměřicích.

Vybavení účastníků: terénní oděv a obuv

 

 

Cílová skupina: 
Pedagogičtí pracovníci
učitelé ZŠ a SŠ Ústeckého kraje
Místo konání akce:
SEVER LTM, Masarykova 35, 412 01 Litoměřice (mapa)
Cena: 0 Kč
Kontakt:
SEVER LTM, Martin Vlček, sever-ltmatekologickavychova [dot] cz
Tel.: +420 734 310 961
Masarykova 35, 412 01 Litoměřice
Ke stažení: